Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 159 Kancelárske potreby 16,94 s DPH 12.11.2019 CDRmarket - Denis Cišic Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 158 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 06.11.2019 Komenský, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 157 Nemocničné lôžka s DPH 04.11.2019 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 156 Stravné lístky 11/2019 s DPH 04.11.2019 DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 329 Učebnica - Latinský jazyk 15ks 119,70 s DPH 149/2019 28.10.2019 Peter Skubák - AD REM Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 328 Preambula + štátny znak 248,40 s DPH 146/19 28.10.2019 Ján Grajzeľ Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 325 Hygienické zariadenia 10/19 199,50 s DPH bez 25.10.2019 CWS-boco Slovensko, s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 327 Reklamné predmety 292,99 s DPH 148/2019 25.10.2019 NationalPen Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 324 Učebnice ANJ 705,85 s DPH 140/2019 25.10.2019 Martinus.sk, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 326 Rohože 10/19 30,24 s DPH bez 25.10.2019 CWS-boco Slovensko, s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 323 Refakturácia TÚV 09/19 16,73 s DPH bez 24.10.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 153 Elektrický ohrievač vody 38,08 s DPH 23.10.2019 Alza.sk s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 154 Letáky - reklama 378,00 s DPH 23.10.2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 155 Oprava kopírky s DPH 23.10.2019 OPTIMA Košice, spol. s r.o Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 152 Smernica o VO 60,00 s DPH 23.10.2019 Polónyi Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 320 Čistiace prostriedky 158,15 s DPH 151/2019 22.10.2019 PAPERA s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 151 Čistiace prostriedky 158,15 s DPH 21.10.2019 PAPERA s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 322 Publikácia 13,90 s DPH 150/2019 21.10.2019 Ľubomír Pajtinka - Parents Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Faktúra 319 Účtovníctvo 09/2019 450,00 s DPH 1/2019 18.10.2019 Eva Výrostková Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
Objednávka 149 Učebnica - Latinský jazyk 15ks 119,70 s DPH 16.10.2019 Peter Skubák - AD REM Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3845